สมัครงาน

– มีพื้นฐานการทำ / ความรู้เข้าใจ /องค์ประกอบเว็บไซต์
– มีความรู้พื้นฐาน HTML / PHP / MySQL
– มีประสบการณ์ยิงแอด Google / Facebook
-เข้าใจ Google Analytics, Google Tag Manager, Google Keyword Planner, Facebook Pixel, Search console (สำหรับ seo), และ Google My Business (ปักหมุดธุรกิจ)
-สามารถเขียน Content เข้าใจหลักการดีไซน์หรือสามารถทำ Graphics สำหรับสื่อ Online ได้
-รู้เรื่อง SEO  On-Page / Off-Page / Backlinks / Google Algorithm / Sale page / landing page
-มีความสามารถ analyze ข้อมูล และปรับพลิกแผนได้อย่างรวดเร็ว

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Yummly